Home » Arhiva

Articole din luna February 2013

General »

[27 Feb 2013 | 2 Comments | 3,462 views]

Stephan Hessel , după o tinerețe de 96 de ani, a plecat dintre noi.
Ne-a lăsat moștenire un strigăt. Indignați-vă!
Și un îndemn. Angajați-vă!
Motive sunt cu miile…

Stiri »

[26 Feb 2013 | 23 Comments | 3,158 views]

Adresată: Doamnei ROVANA PLUMB,
MINISTRA MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Doamnei LUCIA VARGA,
MINISTRA PĂDURILOR, APELOR ȘI PISCICULTURII

Domnului DANIEL CONSTANTIN,
MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

De către: GABRIELA CREȚU
Circumscripţia electorală: 39 - Vaslui
Colegiul electoral:       Senat 2
Grupul parlamentar : PSD

Şedinţa Senatului din data de: 25 februarie 2013

Obiectul interpelării: POZIȚIA FAȚĂ DE RISCURILE ASOCIATE EVENTUALEI EXPLOATĂRI A GAZELOR PRIN METODA FRACTURĂRII HIDRAULICE  ÎN ZONELE CU DEFICIT HIDRIC ACCENTUAT
A.  Întrucât gestionarea apei are efecte directe asupra sănătăţii umane,  agriculturii şi securităţii alimentare, iar gestionarea eficientă a apei este o condiţie prealabilă esențială pentru reducerea sărăciei;
B. Întrucât despădurirea, urbanizarea, poluarea şi schimbările climatice pun o presiune mai mare asupra disponibilităţii şi calităţii resurselor …

Stiri »

[26 Feb 2013 | No Comment | 1,891 views]

Adresată: Doamnei MARIANA CÂMPEANU,
MINISTRA MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
De către: GABRIELA CREȚU
Circumscripţia electorală: 39
Colegiul electoral:       Senat 2
Grupul parlamentar : PSD
Şedinţa Senatului din data de: 18 februarie 2013
Obiectul interpelării: POLITICA PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
A. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi și refuzul discriminării reprezintă o miză democratică, fiind strâns legate de respectarea drepturilor omului, o miză economică, ca factor de creştere şi modernitate, precum şi o miză socială, prin gestionarea societăţii de către femei şi bărbaţi, în acord cu valorile respect, demnitate şi responsabilitate.
B. România a făcut eforturi pentru a îndeplini angajamentele internaţionale şi comunitare în acest domeniu şi pentru a crea cadrul …

Stiri »

[26 Feb 2013 | No Comment | 2,632 views]

Adresată: Domnului LIVIU NICOLAE DRAGNEA
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI      ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
De către: GABRIELA CREȚU
Circumscripţia electorală: 39
Colegiul electoral:       Senat 2
Grupul parlamentar : PSD
Şedinţa Senatului din data de: 11 februarie 2013
Obiectul interpelării: P0LITICA DE COEZIUNE TERITORIALĂ A GUVERNULUI
A. Dat fiind că  Tratatul Uniunii Europene include coeziunea teritorială, alături de cea economică și socială, stipulând că ”O atenție specială trebuie acordată zonelor rurale, celor afectate de tranziția industrială și regiunilor care suferă de handicapuri naturale sau demografice permanente” (art. 174-178 TUE)
B. Având în vedere că prevederile referitoare la politica de coeziune economică, socială și teritorială constituie baza legală a accesului la fondurilor structurale și de coeziune europene  dar  și o obligație pentru fiecare …

Stiri »

[26 Feb 2013 | No Comment | 1,453 views]

Adresată: Doamnei  Mona PIVNICERU, Ministra Justiției
De către: Gabriela CREȚU, Grupul parlamentar PSD
Obiectul întrebării : Utilizarea medierii în cazul infracțiunii de viol
A. Apreciind promptitudinea cu care Ministerul Justiției a reacționat printr-un comunicat de presă din 1 februarie a.c.  la îngrijorarea exprimată de cetățeni în legătură cu includerea violului în domeniul de aplicare al procedurii alternative de  mediere reglementată  prin Legea 192/2006, modificată de Legea 115/2012 și OUG 90/2012
B. Remarcând, în același timp, că precizările au privit doar aspectul secundar  al participării la ședința de informare prevăzute în art. 60 nou, punctul g), în formularea din OUG 90/2012 dar a omis orice referire la art. 67 al legii 192/2006 (în vigoare) în baza căruia infracțiunea de viol devine  obiect al soluționării …

General »

[1 Feb 2013 | One Comment | 3,068 views]

Am lucrat mai bine de șapte ani într-un alt mediu – cel european. Acolo, insistența lobby-ului privat sau simpla prezență a acestuia prin preajma legiuitorilor  face reglementarea în cauză  suspectă din perspectiva  interesului public. Ceva e putred în Danemarca, își zic cei de bună credință ! Și analizează cu grijă în ce detaliu se ascunde diavolul.
Spre surpriza prietenilor mei feminiști, acesta a fost motivul pentru care m-am uitat cu mai multă atenție prin legea medierii. O puteți găsi aici cu modificările aici.

Fac precizarea întrucât au curs tone de cerneală (virtuală) în legătură cu posibila aplicare a medierii în cazul infracțiunii de viol. De acolo mi-a venit impulsul inițial dar apărătorii înverșunați ai legii m-au făcut și mai suspicioasă.
Am plecat de …