• In Stiri
  • pe

Am depus la liderul de grup inițiativa de înființare a Comisiei pentru populație și dezvoltare

Nu doresc să îngrop o problemă. Dimpotrivă. În contextul actual, starea populației pare un subiect minor. Că nu este astefel, știți fiecare. Aveți mai jos ”capacul” dosarului. Prezentarea este seacă și formală, ca bază de memorandum…

Nu există țară bogată cu oameni săraci,

nici economie sănătoasă cu oameni bolnavi

sau mare cultură cu oameni needucați”

Introducere

Comunitatea internațională și Uniunea Europeană, conștientizând valoarea și importanța stării populației, au adoptat o serie documente prin care statele semnatare își asumă obiective strategice, angajamente ferme și stabilesc indicatori punctuali care măsoară progresul în planul dezvoltării umane.

România este parte semnatară la actele fondatoare ale politicilor privind populația și dezvoltarea în vigoare la acest moment și autoare a unei strategii proprii:

1. Declarația Națiunilor Unite privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, adoptată la Summit-ul Mileniului din anul 2000, de 193 de state membre și 23 de organizații intenaționale. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) privesc reducerea sărăciei, educație primară pentru toți, egalitatea de gen și capacitarea femeilor, reducerea mortalității infantile și ameliorarea sănătății materne, combaterea HIV/SIDA, malariei și tuberculozei, dezvoltarea durabilă și participarea statelor semnatare la un parteneriat global dedicat atingerii acestor obiective. (pe larg, Anexa 1)

2. Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (ICPD), adoptat în 1994 la Cairo; 2014 este an aniversar destinat revizuirii obiectivelor de către ONU. (Anexa 3)

3. Strategia Europa 2020, în cadrul căreia Țintele 4 (reducerea abandonului școlar și creșterea populației cu studii superioare) și 5 (promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei) privesc direct dezvoltarea umană iar țintele 1, 2 și 3 sunt indirect relaționate. (țintele naționale ale Strategiei, Anexa 2)

4. Strategia Naţională privind Politica Naţională de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, adoptată de guvern în 2006, cu documentele succesive ulterioare legate de implementare, reglementează asistența oficială pentru dezvoltare pe care o acordă statul român altor state (lista cu legislația națională în domeniul ODA, în Anexa 3)

Urmărirea respectării angajamentelor s-a făcut până în 2007 în România sub auspiciile și cu sprijinul UNFPA (Fondul Națiunilor Unite pentru Populație). Problemele populației și politicile necesare pentru soluțioarea acestora s-au aflat astfel pe agenda publică. De asemenea, țara noastră a fost beneficiara unor programe menite să ajute la îndeplinirea ODM.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România și-a schimbat statutul. Din țară beneficiară s-a transformat în țară donatoare pentru politicile privind populația și dezvoltarea. De asemenea, UNFPA România și-a încetat activitatea în țara noastră.

Consecințele au fost negative:

1. În plan intern, starea populației și problemele acesteia au devenit secundare, ca și cum România s-ar afla deja la nivelul celorlalte state membre și odată cu aderarea  s-ar fi atins standardele de dezvoltare umană stabilite. Lipsa politicilor consecvente în domeniu a contribuit la faptul că țara se găsește pe ultimul loc în UE,  la distanță mare de celelate state membre,  la majoritatea indicatorilor stabiliți prin ODM. Au dispărut și posibilitățile de finanțare și sprijin logistic asociate cu activitatea UNFPA.

2. În planul participării noastre active la viața comunității internaționale, din lipsă de experiență și sensibilitate în acest domeniu – sau de voință politică – țara nu a valorificat decât în foarte mică măsură noul statut, de donator în cadrul politicii de cooperare pentru dezvoltare, statut care se poate constitui într-un instrument de promovare a relațiilor cu țările mai puțin dezvoltate, de urmărire a obiectivelor politicii externe și de ameliorare a imaginii și prestigiului țării.

Istoric al activității Senatului în domeniu

· O subcomisie pentru Populaţie şi Dezvoltare a fost înfiinţată la 26 iunie 2007, în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului (președinte Dan Sabău – Grup PDL)

· Subcomisia a fost reînfiinţată la 24 februarie 2009, în cadrul Comisiei pentru sănătate publică (președinte Tudor Udriștoiu Grup PDL)

În ambele legislaturi, Subcomisia a colaborat cu UNFPA (încă prezent în România) şi a făcut parte din Forumului Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare (EPF).

Obiectivele Comisiei pentru Populație și dezvoltare

Într-un climat intern și internațional care pune accent pe guvernanța economică și aspectele financiare, creearea unei comisii dedicate legăturii dintre starea populației și dezvoltare urmărește:

· Asigurarea unei abordări parlamentare coerente și comprehensive a problematicii populaţiei şi dezvoltării, în plan legislativ, bugetar şi al controlului parlamentar, prin examinarea proiectelor și propunerilor legislative din perspectiva angajamentelor asumate, finanțare adecvată și monitorizare continuă a implementării măsurilor

· Susţinerea și promovarea iniţiativelor cu impact favorabil asupra stării populaţiei României – în materie de sănătate, muncă, protecţie socială, educaţie, mediu, egalitate de gen;

· Abordarea în concordanță cu respectarea drepturilor omului și egalității de gen a politicilor  demografice și fundamentarea acestora în funcție de realitățile sociale;

· Monitorizarea activității instituțiilor publice implicate în vederea atingerii ODM în plan intern

· Sensibilizarea parlamentarilor, a guvernanților şi a cetăţenilor cu privire la responsabilităţile României  de susţinere, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare, a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în alte țări.

· Ameliorarea participării parlamentare a României la elaborarea politicilor europene și globale privind populația și dezvoltarea

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *