• In Stiri
  • pe

Interpelare. Politica de egalitate de gen

Adresată: Doamnei MARIANA CÂMPEANU,

MINISTRA MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

De către: GABRIELA CREȚU

Circumscripţia electorală: 39

Colegiul electoral:       Senat 2

Grupul parlamentar : PSD

Şedinţa Senatului din data de: 18 februarie 2013

Obiectul interpelării: POLITICA PRIVIND EGALITATEA DE GEN ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII

A. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi și refuzul discriminării reprezintă o miză democratică, fiind strâns legate de respectarea drepturilor omului, o miză economică, ca factor de creştere şi modernitate, precum şi o miză socială, prin gestionarea societăţii de către femei şi bărbaţi, în acord cu valorile respect, demnitate şi responsabilitate.

B. România a făcut eforturi pentru a îndeplini angajamentele internaţionale şi comunitare în acest domeniu şi pentru a crea cadrul legislativ şi instituţional, precum şi mecanismele în domeniu.

C. Cu toate aceastea, se manifestă încă numeroase și adânci inegalităţi și cazuri de discriminare, această situaţie fiind sub multe aspecte mai gravă decât cea din alte state europene.

D. Absenţa continuităţii instituţionale, lipsa unor măsuri de promovare a legislaţiei specifice și a politicilor publice în domeniu constitutie o cauză esențială a acestei stări de fapt îngrijorătoare pentru o țară în care criza a lovit cu precădere femeile.

E. Fosta guvernare deține principala responsabilitate; prin desființarea ANES, autoritatea însărcinată cu monitorizarea, controlul și sancționarea cazurilor de descriminare de gen, chiar şi progresele înregistrate anterior s-au diluat iar problematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a dispărut de pe agenda publică și din tematica electorală.

F. Guvernul USL și prezența unei femei la conducerea Ministerului responsabil actualmente de problematica egalității de gen au generat așteptări mari în privința corectării erorilor trecutului și adoptării unor măsuri menite să amelioreze situația în privința egalității de gen și non discriminării.

Ținând cont de cele enunțate mai sus, solicităm o prezentare a principalelor măsuri legislative și politici pe care Ministerul le are în program.

17 februarie 2013

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *