CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

CRETU GABRIELA

Adresa(e)

730028 Vaslui (România)

Contact

cetatenieuropeni@gmail.com

www.gabrielacretu.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

16 Ianuarie 1965

 

 

 

Experienţa profesională/politică

 

 

Decembrie 2012 – prezent

Senatoare – Senatul României – Grupul parlamentar PSD (2012-prezent)

Comisia Specială Comună pentru Coordonarea activităților necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene – Președintă (2018 – 2019)

Comisia pentru Afaceri Europene – membră, din 2012, Președintă  (2016 – 2020), Secretară  (2015-2016)

· raportor permanent pentru guvernantă economică, semestrul european, uniune bancară europeană, comerț internațional, bugete, TTIP;

Reprezentantă a Senatului în Comisia națională pentru strategii, Grupul de lucru 4, privind aderarea României la euro

Comisia pentru Cultură și Mass media – membră (2012 – prezent) Vicepreședintă (2020 – prezent)

Comisia comună pentru UNESCO (2012 -2016)

Comisia specială pentru evaluarea democrației și statului de drept (2015-2016)

 

Septembrie 2009 – noiembrie 2012

Reprezentantă permanentă a Senatului pe lângă instituțiile europene

Atribuții în relațiile cu instituțiile europene, coordonarea cu celelalte parlamente naționale în probleme europene și organizarea de reuniuni politice interparlamentare

   

Perioada

01 Ianuarie 2007 → 13 iulie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Membră a Parlamentului European – Deputată, Grupul S&D

Activităţi si responsabilităţi principale

Vicepreşedintă l – Delegaţia pentru relaţia cu tarile din Comunitatea Andină

Co-preşedintă – Grupul de lucru pentru populaţie si dezvoltare

Membră – Comisia pentru piaţa internă si protecţia consumatorului

Membră supleantăComisia pentru ocuparea a forţei de munca și afaceri sociale

Membră supleantă – Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Politic

Perioada

25 septembrie 2005 – 31 decembrie 2006

Funcţia sau postul ocupat

Membră observatoare în Parlamentul European

Perioada

Funcția sau postul ocupat

decembrie 2004 – decembrie 2007

Deputată, Camera Deputaților

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Politic

Activităţi si responsabilităţi principale

Membră

– Comisia pentru cultură, artă și mijloace de comunicare în masă

– Comisia pentru egalitate între femei și bărbați

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Politic
   

Perioada

1991 – 2004

Funcţia sau postul ocupat

Profesoara de ştiinţe socio-umane, directoare adjunctă,

Directoare a Centrului Judetean de Excelență (peste 20 de premii naționale și internaționale obținute de elevii pregătiți (la economie, logică, filosofie, sociologie și psihologie)

Numele şi adresa angajatorului

Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui

   

Perioada

1990 – 1991

Funcţia sau postul ocupat

Profesoară de ştiinţe socio-umane

Numele şi adresa angajatorului

Liceul „Ion Mincu”, Vaslui

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ

   

Perioada

1987 – 1990

Funcţia sau postul ocupat

Profesoară de ştiinţe socio-umane, directoare adjunctă (1988-1990)

Numele şi adresa angajatorului

Liceul industrial nr.1, Vaslui

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ

   

Educaţie şi formare

 

   

Perioada

1995 – 1998

Calificarea/diploma obţinută

Doctorat in Filosofie

Disciplinele principale

 

Epistemologie și filosofia ştiinţei (epistemologia științelor sociale)

1995-1997

Gradul didactic I (media 10)

1994

Gradul didactic II (media 10)

1990

Definitivat în învățământ (media 10)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi

   

Perioada

1983 – 1987

Calificarea/diploma obţinută

Licenţă în filosofie și istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de istorie și filosofie – secţia filosofie – istorie

(media de absolvire 9,83, licența, 10), Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași

   

Perioada

1983

Calificarea/diploma obţinută

Bacalaureat

   

Perioada

1979 – 1983

Calificarea/diploma obţinută

Atestare în contabilitate – drept administrativ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Liceul economic și de drept administrativ nr.1, Iaşi

   

Perioada

1971 – 1979

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Şcoala generală Vascani, Ruginoasa, Iaşi

   

Aptitudini şi competenţe profesionale

Economie generală, doctrine economice, sociologia organizaţiilor, sociologie politică, filosofie politică, politologie, doctrine politice, instituţii politice, feminism, relaţii de gen, gender mainstreaming, studii europene, logica formală si teoria argumentării, logici moderne , pragmatica discursului, semiotică, semiologie, istoria artei, filosofia ştiinţei, epistemologie, geopolitică, relații internaționale, istorie politică contemporană

   

Limba maternă

Română

   

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleza

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Franceza

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

C1

Utilizator experimentat

Spaniola

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Portugheza

 

B2

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

Italiana

 

B2

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

   

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Word, Excel, Corel Draw, Internet, Photoshop.

   

Permis de conducere

B

 

 

 

Informaţii suplimentare

 

Activitate politică în partid,

funcţii deţinute:

 

 

• Departamentul pentru afaceri europene (din 2011)

• Președintă – Departamentul pentru relațiile cu societatea civilă – Consiliul Național PSD (2009-2010)

• Vicepreședintă – Departamentul pentru Afaceri Europene – Consiliul Național PSD (2010 – 2012)

• Vicepreşedintă, Organizaţia Naţională de Femei PSD, 2003 – 2010

• Secretară executivă, Biroul Naţional al Forumului Femeilor PDSR (1998 – 2001)

• Membră în Consiliul Naţional PDSR – PSD, din 1998

• Membră în Consiliul Naţional al Organizaţiei de Femei PSD de la înfiinţare

• Vicepreşedintă a Organizaţiei Judeţene Vaslui PDSR – PSD (1998 – 2005 ) (2007- prezent)

• Membră FSN – FDSN – PDSR – PSD (din 4.01.1990)

• Membră PCR (1984-1989)

 

Activităţi politice şi civice relevante:

 

• Activitate sistematic orientată pentru spre promovarea valorilor și obiectivelor stângii politice, apărarea statului social și valorilor ce-l definesc, activitate în PES și PES Activists

• Legătură a PSD cu societatea civilă – în special sindicatele, ONG-urile feministe din România şi ONG-urile comunităţii rome; comunicator în relațiile cu mediul artistic și academic

• Implicată în campanii şi proiecte iniţiate de Internaţionala Socialistă a Femeilor, PES – Women, Reţeaua Feministă Europeană, NDI, Choisir la cause des femmes, DiEM25.

• Conferențiar/colaborator pentru Friedrich Ebert Stiftung, Centre for European Policy Studies, European Policy Center, Compass

• Colaborator al Federației Internaționale a Comunităților Educative (scris studii, organizat și participat la conferințe, schimburi de experiență și acțiuni comune cu filiala România și cu cele din Austria, Israel și Germania). Din 2016, vicepreședintă a FICE România.

• Activă pe durata mandatului european în Forumul Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare – Grupul de lucru privind drepturile sexuale şi sănătatea reproductivă (calitate în care a reprezentat PE la Conferinţa FNUPD – Bangkok 2006, a condus sesiunea principală la Conferinţa Parlamentară G8 – 2007, Conferinţa Internaţională despre Populaţie şi Dezvoltare, Sibiu, 2007 etc.); colaborator al UNFPA

• Activă în domeniul susținerii RSC (responsabilității sociale a companiilor)

 

Lucrări publicate:

 

 

” Reinventarea stângii” , Editura Lumen, Iași, 2012

• „Urăsc realismul politic” , Editura Lumen, Iasi, 2008

• „Femeile sunt de vina„, Editura Lumen, Iasi, 2009

• „Democratie virtuala”, Editura Lumen, Iasi, 2009

• „Discursul lui Foucault” , Editura Cronica, Iaşi, 2004

• „Uşi deschise pentru femei in politica românească„, Bucureşti, 2007 (coautoare)

”Forța politică a femeilor”, Polirom, Iași, 2011 (coautoare)

• ”Equity vs. Efficiency, EES, Sofia, 2011 (coautoare)

• „Relaciones entre America Latina y Europa: balance y perspectivas”, Ediciones Universidad • Salamanca, 2008 (coautoare)

• „Avatars de la nouvelle démocratie en Roumanie”, Outre-Terre no. 41, L’esprit du temps, Paris, 2014 (co-autoare)

Marele jaf (post)comunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului, Editura Adenium, Iasi, 2016 (coautoare)

”Cartea blogurilor”, Machiavelli, 2010 și 2011 (vol.2) (coautoare)

• Colaboratoare la realizarea volumului La clause de l’europeenne la plus favorisee, Editions des Femmes, Paris, 2008

• Colaboratoare la cartea Dorinei Duțu, New Media, Tritonic, 2008

• Colaboratoare la cartea Luminiței Moldovan, Punerea pe gânduri, Editura Nico, 2011

• Publică regulat în presă articole despre politică și societate (Dilema veche, Garbo, Catchy, etc.).

Timp de patru ani a avut rubrică permanentă în Cronica română (până la desființarea și reorientarea politică a publicației)

• Autoare a numeroase studii şi articole pe teme sociale, feminism, filosofia ştiinţei, filosofie politică, etc., publicate în reviste de specialitate (clasice şi electronice) din România și din străinătate (Franța, Spania, Bulgaria, Croația, etc.)

• Bloggeriță încă din 2007; publică articole despre politică şi societate pe adresa www.gabrielacretu.ro

• Activă în mediul virtual, ca Gabi Cretu – gabicretu5 (Facebook) și @gabrielacretu (Twitter)

 

Experienţa în domeniul UE, PE, CE:

 

• Membră/Secretară/Președintă a Comisiei pentru afaceri europene a Senatului (2012 – prezent)

• Președintă a Comisiei Comune a Parlamentului pentru Coordonarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (2018 – prezent)

• Reprezentantă permanentă pe lângă instituțiile europene a Senatului României (septembrie 2009- noiembrie 2012)

• Membră – observatoare la Parlamentul European (sept. 2005 – dec. 2006)

• Membră a Parlamentului European ( ian. 2007 – 13 iulie 2009)

• Autoare de articole de analiză în domeniu publicate în țară și în străinătate

• Invitată în mod sistematic să conferențieze pe teme de afaceri europene în țările membre, candidate și asociate cu Uniunea Europeană

 

Decorații – Ordinul național ”Meritul pentru învățământ” în rang de ofițer

One Reply to “CV 2020”

  • Ioana Tofan

    Intradevar regret ca nu v am cunoscut din prima clipa, as fi incantata daca toti cei din fruntea tarii ar gandi,ar scrie si s ar comporta ca dvs. Va doresc realizari,bucurii,pace,liniste,lumina si multa,multa iubire in suflet pentru semenii dvs. Maica Domnului sa va pazeasca si sa va insoteasca pretutindeni veti fi.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *