Egalitatea de șanse în educație, dezvoltare personală și integrare socială – Simpozion internațional – Senatul României – 17 octombrie – cu mine gazdă

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România – FICE România, are o activitate de 23 de ani, ca organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate şi este membră a FICE Internaţional, cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei.

12:30- 13:00 PRIMIREA PARTICIPANȚILOR

13:00-14:00

SESIUNE PLENARĂ

Cuvânt de bun venit din partea FICE România, Prof. Toma Mares, Presedinte FICE România

Cuvântul Domnului senator George Crin Laurențiu Antonescu, Presedintele Senatului României

Cuvântul Doamnei senator prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Presedintele Comisiei de Învățământ, Tineret si Sport din Senatul României

Cuvântul Excelenței sale doamna Ulla Vaisto, Ambasador al Finlandei în România

Cuvântul Domnului prof. univ. dr. Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale

Cuvântul Domnului deputat dr. Nicolae Bănicioiu, Ministrul Tineretului si Sportului

Cuvântul Domnului Codrin Scutaru, Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice

Cuvântul Doamnei senator Gabriela Crețu

14:00-15:00

SESIUNE DE COMUNICĂRI STIINȚIFICE:

“Discriminare si diversitate. Reflecții si conexiuni în spațiul educațional si noneducațional.” prof. univ. dr. Ioan Neacsu, Universitatea Bucuresti

“Asistența preventivă a copilului promovează egalitatea” – Director program MS Hanna Heinonen, Central Union for Child Welfare- Finlanda

“Metodele bazate pe artă îmbogățesc comunicarea în asitența copilului”- Senior Specialist Päivi Känkänen, National Institute for Health and Welfare (THL), Finlanda

“Manual privitor la asistența copilului în Finlanda” – Senior Planning Officer MS Muranen Päivi, National Institute for Health and Welfare (THL), Finlanda

15:00-15:30 Pauză de cafea

15:30-17:30

“Criminalitatea si alte influențe nocive asupra comportamentului adolescentului”- prof. univ. dr. Pavel Abraham, Universitatea Bucuresti

“Educația – o cale către incluziunea socială si dezvoltarea personală”- conf. univ. dr. Sorin Ivan, Universitatea “Titu Maiorescu”

“Dreptul la o educație de calitate a copiilor din mediul rural”- conf. univ. dr. Gheorghița Nistor, Universitatea Bucuresti- Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

“Monitorizarea mediilor sociale.Implementarea de programe de incluziune pentru copii în situații de risc în spații sociale”, dr. Călin Drăgoi -pedagog, Germania

“Comunitățile terapeutice – Educația ca modalitate de recuperare în munca cu copii traumatizați”- pedagog Michaela Belada, Leitung-Austria

Comunicare – Eufrosina Grețu, presedinta Raionului Leova – Republica Moldova

“Bune practici în domeniul incluziunii sociale a romilor. Economia socială: studiu comparativ România –Spania” – Larisa Mark, Centrul de Asistență pentru Dezvoltare

Durabilă si Resurse Umane si Ruxandra Folostină, Facultatea de Psihologie si Stiințele Educației Universitatea din Bucuresti

“Copiii supradotați – între ignorarea , necunoasterea , etichetarea si abordarea gresită” – psih. Beatrice Iuliana Mosneagu, DGASPC Vaslui

“Intervenția specializată în cazurile cu minori” – drd. Niculina Karacsony, Director Adjunct, DGASPC Iasi

“Dezvoltarea de politici si strategii europene privind egalitatea de sanse în educație a persoanelor cu CES” – lect. univ. dr. Ioana Panagoreț, Universitatea Valahia din Târgoviste

15:30-17:30

SESIUNE DE COMUNICĂRI STIINȚIFICE- continuare:

“FAN GÂNDIREFRESH”- Liana Rosescu, Serviciul de Prevenire a Criminalității Poliția Română

“Copilăria între două țări. Perspective asupra dezvoltării personalității copilului emigrant” – Loredana Manasia, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiințele Educației si Florentina Hăhăianu, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” Bucuresti

“Practicile Educative Parentale în Raport cu Pre(Adolescenta)” – Asistent social Polixenia Condrea, DGASPC Vaslui

Manifestări ale sindromului anxietății la scolarul mic- “Studiu comparativ în învățământul de masă rural/urban” – Director General Dinică Petre si consilier superior Stroescu Mădălin , DGASPC Constanța

“Rolul educației religioase în a oferi modele de urmat elevilor”- Prof. dr. Mihai Floroaia, Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț

“Comportamentele pro-social si delincvent: comportamnete învățate sau înnăscute?”- conf. univ. dr. GheorghiŃa Nistor si lect. Univ. dr. Anamaria Szabo, Universitatea Bucuresti- Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

„Rolul familiei si al instituŃiilor de învăŃământ în prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor” – Asistent social Ana-Maria China si Andreea Crina Moldovan

“Dreptul la o educație de calitate” – psiholog Maria Mădălina Paraschiv, DGASPC Arges

“Artterapia, modalitate de abordare interculturală a activităților educative cu copiii” – Prof. Simion Liliana, Scoala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Piatra Neamț

“Influențe pozitive în educația copiilor din Centrele de Zi si Program Prelungit”- prof. Anica Labes si prof.Viorica Carp, Scoala Gimnazială nr. 96

“Orientarea scolară si profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale – element cheie pentru promovarea integării sociale” – Conf. univ. dr. Urea Roxana, Universitatea din Bucuresti

“Educația interculturală în grădiniță”- prof. înv. prescolar Adriana Popescu – prof. înv. prescolar Laura Popescu, Grădinița nr.185, Bucuresti

“Calitatea în educația elevilor cu nevoi speciale- preocupări si exemple de implicare”- prof. Mariana Meran si prof. Loredana Adriana Tudorache, Scoala specială nr. 6, Bucuresti

“PROGRAMUL SCOALA DUPĂ SCOALĂ – potențial mecanism de egalizare a sanselor în educație pentru elevii vulnerabili social (elevii de etnie romă)”- masterandă Laura – Greta Marin, master MEOPE, FPSE Universitatea din Bucuresti

“Dimensiune psiho-socială si pedagogică a scolii inclusive”- lect. univ. dr. Ioana Panagoreț, Universitatea Valahia din Târgoviste si dr. Vasile Anca, Scoala Gimnazială “Stefan cel Mare”-Alexandria

“Îmbunătățirea activității de management la DGASPC Teleorman”- lect. univ. dr. Dragos Panagoreț si lect. univ. dr. Andreea Panagoreț, Universitatea Valahia din Târgoviste

“Sprijinirea copiilor fără părinți pentru a participa activ în procesul educațional”- prof. Loredana Toc, Scoala Gimnazială nr. 2, Orbeasca

“Educația economică si antreprenorialã – factor al asigurării egalității de sanse a tinerilor absolvenți pentru integrarea eficientã în sistemul social-economic” – prof.Adina Cristina Drugã, Liceul Tehnologic nr. 1, Alexandria

“Societatea democratică si egalitatea de sanse în educație”- Maria Daniela Hartman, Liceul Tehnologic nr. 1, Alexandria

17:30-18:00

CONCLUZIILE SIMPOZIONULUI

Prof. univ. dr. IOAN NEACSU;

Prof.IONEL ARMEANU-STEFĂNICĂ

Conf. univ. dr. SORIN IVAN;

PREZENTAREA MEMORANDUMULUI

Prof.IONEL ARMEANU- STEFĂNICĂ

Organizatori, coordonatori ai evenimentului:

Prof. IONEL ARMEANU – STEFĂNICĂ

Prof. NECULAI-VIRGIL BOTEZATU

Conf. univ. dr. SORIN IVAN

Prof. univ. dr. IOAN NEACSU

Senator – dr. GABRIELA CRETU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *