MANIFEST PENTRU EGALITATE

Femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația țării dar punctul de vedere și interesele lor contează puțin în decizia publică din România. Rarele femei care au voce în spațiul public nu au un program politic centrat pe problematica egalității; bărbații politici, cu atât mai puțin. Legea fundamentală, Constituția, garantează egalitatea cetățenilor indiferent de gen dar între prevederea de drept și starea de fapt distanța este enormă.

Sunt necesare schimbări sociale si politice majore care sa transforme femeia din cetățean de rangul doi, titular de numeroase obligații in viața publică şi privată, în cetățean egal în drepturi și obligații cu ceilalți cetățeni; sunt necesare politici publice care sa reducă toate inegalitățile sociale şi să reconfigureze conținutul şi imaginea politicii şi societății românești.

Stânga a fost pretutindeni motorul procesului de schimbare. Când a avut curaj! Cei şi cele care au curaj în Partidul Social Democrat consideră că schimbarea începe cu noi înșine. Drept urmare, propun pentru adoptare în Congresul partidului următoarele măsuri de democratizare a vieții interne şi creare a bazei pentru schimbările social-politice așteptate de cetățeni, în general, dar cu precădere de femei.

· Reprezentare echilibrată a bărbaților si femeilor in toate structurile de conducere ale partidului si paritate pentru toate listele, respectiv candidații, partidului in alegeri ca obligație statutară.

· Alegeri primare obligatorii pentru candidații acestuia in alegeri.

· Democrație participativă la nivelul tuturor organizațiilor locale pentru a crește baza de selecție a reprezentanților şi coeziunea internă.

· Parteneriatul politic intre femei si bărbați si viziunea non-sexistă asupra societății, ca principiu de activitate al partidului; formare si informare generală in domeniul politicilor de egalitate.

· Dezbatere politică extinsă la toate nivelurile; organismele reprezentative trebuie să (re)devină cadre pentru discutarea politicilor, nu doar pentru adoptarea deciziilor sau alegerea conducerii.

· Cultură politică si educație pentru fiecare; înființarea unor „academii populare” ale partidului care să educe cetățenii in domeniul politic, economic şi social, cu profesori-voluntari dintre membri si simpatizanți; femei si bărbați, deopotrivă.

· Cooperare si coordonare in activitate cu sindicatele si cu organizațiile societății civile care urmăresc aceleași obiective; folosirea expertizei si experienței acestora in elaborarea politicilor si formarea cadrelor.

· Exploatarea eficientă a mijloacelor politice disponibile, inclusiv in opoziție (consilii locale, județene, grupuri parlamentare) pentru inițierea de politici sociale şi elaborarea unor bugete (locale si naționale) care să susţină obiectivele propuse.

· Rescrierea agendei publice dintr-o perspectivă de stânga prin introducerea de către purtătorii de mesaj a valorilor şi temelor specifice – egalitatea dintre femei si bărbați, inegalitățile sociale, solidaritate socială, dreptate socială, discriminare, etc.

· Adoptarea unui calendar cu masuri concrete si termene verificabile pentru atingerea obiectivelor asumate mai sus.

SOLUŢIILE LA PROBLEME LE CONSTRUIM ÎMPREUNĂ.


PUTERE AVEM!

CE MAI AŞTEPTĂM!?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *