CCR-ul din umbră: Nu ne exclude din UE!

Sunt pe cale să devin un fel de ”Curte Constituțională din umbră”; păcat că aceasta nu se alege de cetățeni, să pot spera că  voi putea vreodată să ocup locul pe bune! Acum, când spune câte unul o prostie, dat fiind că se spun atâtea, lumea intră în panică; dar, semn de progres, nu rămâne panicată ci încearcă să se lămurească,  întrebând cum stau lucrurile.

Cel mai recent zvon lansat este că statul român va fi exclus din Uniune pentru că un lider european – persoană importantă, nu spun cine – a făcut declarații critice la adresa evenimentelor din România și întrucât, lucru adevărat, circulă tot felul de informații contradictorii despre ceea ce se întâmplă.

Îi asigur pe cei îngrijorați că nu se poate!

Argumentul juridic

Nu există în Tratate vreo procedură de excludere care ar putea fi declanșată la adresa unui stat membru, în ipoteza că ar exista rațiuni pentru asta. Există, în schimb,  prevederi referitoare la sancțiuni care pot fi aplicate. La redau textual mai jos; sunt clare; nu necesită interpretare. Formal, condițiile cerute sunt extrem de dificil de îndeplinit – de exemplu, necesită patru cincimi în Consiliu doar pentru constatarea unei încălcări grave –  chiar dacă ar exista un interes.

Argumentul pragmatic

Nu există interes!!! Am participat în Parlamentul European la zeci de dezbateri legate de încălcări ale unor drepturi și de alte abuzuri în diverse state. În afară de câțiva idealiști care și-au asumat  valorile fundamentale și chiar cred în ele, în rest, toate erau menite să servească unor interese politice sau economice pe termen scurt, cel mai adesea; puteau să ajute vreun partid frățesc în alegeri, să pregătească opinia publică pentru o decizie ce putea fi controversată…

Aplicarea dublei măsuri este regula. Am scris despre asta. Chiar și acum. PPE a fost mut ca o lebădă în cazul recent al demiterii abuzive a președintelui în Paraguay; pe pagina Comisiei Europene, tăcere. Nimeni nu este interesat de președintele săracilor; vine dreapta la putere;  întotdeauna venirea dreptei este considerată  act legitim. Paraguay nu e stat membru, veți spune; dar nici Siria, Libia, Tunisia, Egipt, Coreea de Nord, etc, nu sunt; despre ele se dau declarații cotidian.

Or, noi suntem asigurați! Unde se mai găsește un membru cu drepturi egale al Uniunii care să accepte de bună voie să se comporte ca o colonie!? Uneori, cu exces de zel de neînțeles. Dovada o puteți citi cu ochii dumneavoastră. Mie nu-mi vine încă să cred că este adevărat.

Citez din Legea 83/2012. La articolul 1 se ratifică Compactul fiscal, tratat pe care președintele l-a semnat în mod ilegitim; acum decizia  a devenit legitimă, prin contribuția parlamentului; transpartinică – 237 de voturi pentru, 2 abțineri. Legile de ratificare au, de regulă, un singur articol. Aceasta are însă și un al doilea. Îl redau textual:

Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, in temeiul art. 14 alin. (5) din Tratat, Romania isi va declara intentia de a-si asuma aplicarea tuturor dispozitiilor prevazute de titlurile III si IV din Tratat, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, cu conditia ca…”, sintetizez,  Tratatul să intre în vigoare la acea dată.

Dispozițiile din acest Tratat privesc doar țările din zona euro. Se aplicau și celorlate semnatare la momentul în care deveneau membre ale zonei, adică adoptau euro drept monedă națională. Bineinteles, dacă ele nu fac o cerere ca să li se aplice toate obligațiile înainte de a avea vreun drept!!! Această din urmă prevedere a fost introdusă pentru noi; neputând să ne oprească elanul suicidar, au creat baza legală pentru el. QED

NOTA

Aveți articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la posibilitatea de sancționare a unui stat membru. Dacă cineva de bună credință ar verifica respectarea art. 2 în fiecare stat membru, toate ar rămâne fără drept de vot. Eu mă ofer să verific partea cu egalitatea între femei și bărbați!

Art. 2

Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității,  statului de drept, precum  și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate  și egalitate între femei  și bărbați.

Art. 7

(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene  și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene  și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei încălcări grave  și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în  Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor  și obligațiilor persoanelor fizice  și juridice. Obligațiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice  situație pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situației care l-a determinat să impună  măsurile respective.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *